Toner / Nước Hoa Hồng - Mỹ Phẩm Hàng Hiệu Pháp - "Paris in your bag"